Först, se till att du har ett tydligt, praktiskt ideal; ett mål, ett syfte. Därnäst, ha de nödvändiga medlen för att uppnå dina mål: visdom, pengar, material och metoder. Till sist, anpassa alla dina medel till det målet

Först, se till att du har ett tydligt, praktiskt ideal; ett mål, ett syfte. Därnäst, ha de nödvändiga medlen för att uppnå dina mål: visdom, pengar, material och metoder. Till sist, anpassa alla dina medel till det målet

Vad är ett citat?

Ett citat är en kort och oftast minnesvärd fras eller mening som uttrycker en idé, en observation, en känsla eller en tanke. Citat kan vara tagna från litteratur, tal, film, sångtexter, historiska dokument eller muntliga uttalanden av kända personer. Dessa korta uttryck kan vara inspirerande, humoristiska, motiverande, kloka eller sentimentala, och de delas ofta för att kommunicera eller förstärka en specifik tanke eller känsla.

Citat används ofta som en källa till reflektion, inspiration eller som ett sätt att uttrycka sig själv eller sina åsikter i olika sammanhang.