När du är lycklig, se djupt in i ditt hjärta och du ska finna att det bara är det som har gett dig sorg som ger dig glädje. När du är sorgsen, titta igen i ditt hjärta, och du ska se att i sanning gråter du för det som har varit din glädje.

Vad är ett citat?

Ett citat är en kort och oftast minnesvärd fras eller mening som uttrycker en idé, en observation, en känsla eller en tanke. Citat kan vara tagna från litteratur, tal, film, sångtexter, historiska dokument eller muntliga uttalanden av kända personer. Dessa korta uttryck kan vara inspirerande, humoristiska, motiverande, kloka eller sentimentala, och de delas ofta för att kommunicera eller förstärka en specifik tanke eller känsla.

Citat används ofta som en källa till reflektion, inspiration eller som ett sätt att uttrycka sig själv eller sina åsikter i olika sammanhang.