Vid betraktandet av en vacker staty tillfredsställs den estetiska förmågan helt och fullständigt av de magnifika kurvorna i marmorläpparna som förblir stumma inför vårt klagomål, den ädla modelleringen av de lemmar som är oförmögna att bistå oss.

Vid betraktandet av en vacker staty tillfredsställs den estetiska förmågan helt och fullständigt av de magnifika kurvorna i marmorläpparna som förblir stumma inför vårt klagomål, den ädla modelleringen av de lemmar som är oförmögna att bistå oss.

Vad är ett citat?

Ett citat är en kort och oftast minnesvärd fras eller mening som uttrycker en idé, en observation, en känsla eller en tanke. Citat kan vara tagna från litteratur, tal, film, sångtexter, historiska dokument eller muntliga uttalanden av kända personer. Dessa korta uttryck kan vara inspirerande, humoristiska, motiverande, kloka eller sentimentala, och de delas ofta för att kommunicera eller förstärka en specifik tanke eller känsla.

Citat används ofta som en källa till reflektion, inspiration eller som ett sätt att uttrycka sig själv eller sina åsikter i olika sammanhang.