Skönhet har lika många betydelser som människan har sinnesstämningar. Skönhet är symbolen av symboler. Skönhet avslöjar allt, för den uttrycker ingenting. När den visar sig för oss, visar den oss hela den eldiga världen.

Skönhet har lika många betydelser som människan har sinnesstämningar. Skönhet är symbolen av symboler. Skönhet avslöjar allt, för den uttrycker ingenting. När den visar sig för oss, visar den oss hela den eldiga världen.

Vad är ett citat?

Ett citat är en kort och oftast minnesvärd fras eller mening som uttrycker en idé, en observation, en känsla eller en tanke. Citat kan vara tagna från litteratur, tal, film, sångtexter, historiska dokument eller muntliga uttalanden av kända personer. Dessa korta uttryck kan vara inspirerande, humoristiska, motiverande, kloka eller sentimentala, och de delas ofta för att kommunicera eller förstärka en specifik tanke eller känsla.

Citat används ofta som en källa till reflektion, inspiration eller som ett sätt att uttrycka sig själv eller sina åsikter i olika sammanhang.