Integritetspolicy och kakor

Vilka vi är

Vår webbplatsadress är: citatsamling.se

Data vi samlar in

Introduktion

När du använder våra tjänster så anförtror du oss dina uppgifter. I den här sekretesspolicyn anger vi vilka data vi samlar in, varför vi samlar in dessa data och hur dessa data används.

Vi värnar om din personliga integritet och vill vara så tydliga som möjligt med hur dina personuppgifter behandlas. Vi ger dig information om dina möjligheter att få tillgång till dina sparade personuppgifter, hur du kan uppdatera dem och hur du kan radera dina personuppgifter.

1. Insamlad information

1.1 Information som vi samlar in

Genom att samla in information kan vi förbättra våra tjänster för alla användare.

1.2 Information vi får när du använder våra tjänster

Vi samlar in information om vilka tjänster och artiklar du använder, beroende på hur du använder dem.

Vi samlar in besöksstatistik med hjälp av Google Analytics och vi visar potentiellt annonser från Google Adsense. Det här innebär att information om hur du använder våra tjänster sparas på Googles servrar. Genom att analysera IP-adresser och användardata via Google Analytics i syfte att förbättra upplevelsen och innehållet på hemsidan arbetar vi ständigt för en bättre tjänst.

Google Analytics är en tjänst för webbutvecklare som tillhandages av Google.

1.2.1 Enhetsinformation

Vi samlar in information om den specifika enheten som används (till exempel maskinvarumodell och operativsystemets version).

1.2.2 Logginformation

När du använder våra tjänster eller visar innehåll som tillhandahålls av oss samlas viss information in och sparas automatiskt i serverloggar. Loggdata innehåller följande:

– Information om hur du använde vår tjänst, till exempel dina sökfrågor.

– IP-adress.

– Information om händelser på din enhet såsom webbläsartyp, webbläsarspråk, datum och tid för din begäran och hänvisningsadress.

– Cookies som kan identifiera din webbläsare.

1.2.3 Platsinformation

Genom Google Analytics kan vi överlag se våra besökares ort och stad.

1.2.4 Lokal lagring

Vi kan samla in och spara information (inklusive personuppgifter) lokalt på din enhet med hjälp av funktioner som webbläsarens lagringsutrymme (inklusive HTML 5) och programcacher.

1.2.5 Cookies och liknande teknik

Vi använder så kallade cookies för att samla in och spara information när du använder våra tjänster. Det kan innebära att cookies eller liknande tekniker används för att identifiera din webbläsare eller enhet. En cookie är en liten fil som innehåller en teckensträng som skickas till din dator när du besöker en webbplats. Den gör bland annat att sidan laddar snabbare om du har varit inne på den innan.

Kakor (Cookies)

Vi lagrar kakor (cookies) och användardata i enlighet med GDPR – Dataskyddsreformen. Läs mer hur vi hanterar dem här och dina valmöjligheter kring dessa.

Kakor eller cookies är små textfiler som lagras i din webbläsares lagringsutrymmen. Kakor kan vara av två typer:

  • mer permanent karaktär och lagras efter ditt besök, en längre eller kortare period fram till att den tas bort eller rensas.
  • en så kallad sessionskaka som sparas under ditt besök på hemsidan.

2. Hur vi använder information som vi samlar in

Informationen som vi samlar in med hjälp av cookies används för att förbättra användarupplevelsen och den övergripande kvaliteten på våra tjänster. En av produkterna som vi använder för det ändamålet i våra egna tjänster är Google Analytics. Genom att spara dina språkinställningar kan vi till exempel visa våra tjänster på språket som du använder.

3. Öppenhet och valmöjlighet

Olika användare har olika syn på sekretess. Vi vill vara tydliga med vilken information vi samlar in, så att du kan fatta välgrundade beslut om hur den får användas. Du kan till exempel göra följande:

– Välja om din e-postadress och ditt namn skall synas i dina recensioner och kommentarer.

– Du kan stänga av cookies genom att ändra säkerhetsinställningarna i webbläsaren och du kan också radera tidigare lagrade cookies via din webbläsares inställningar. Kom ihåg att många av våra tjänster kan sluta fungera om du inaktiverar cookies.

4. Delad information

I många av våra tjänster kan du dela information med andra. Kom ihåg att information som du delar offentligt eventuellt kan indexeras av Google och andra sökmotorer. I våra tjänster kan du välja hur du vill dela och ta bort innehåll.

5. Informationssäkerhet

Vi arbetar för att skydda våra användare från obehörig åtkomst eller obehöriga ändringar som kan avslöja eller förstöra information som vi innehar.

– Vi krypterar våra tjänster med SSL.

SSL står för Secure Sockets Layer, och är standarden för att hålla en internetanslutning säker och skydda all känslig data som skickas mellan två system. SSL krypterar all information som överförs, vilket gör det säkrare för användarna.

6. Internetskyddsmyndigheten (IMY)

En användare har rätt att framföra eventuella klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). IMY är en svensk myndighet som utövar tillsyn på områden som berör hur webbplatser och företagen bakom dem följer lagstiftning.

IMY:s webbplats hittas på:

https://www.imy.se

Ändringar 

Informationen i denna policy uppdateras vid händelse av förändringar i våra tjänster, alternativt i syfte att förtydliga informationen. När denna policy uppdateras, så uppdateras även datumet för senaste redigeringen som indikeras här nedanför.

18 april 2024

Vad är ett citat?

Ett citat är en kort och oftast minnesvärd fras eller mening som uttrycker en idé, en observation, en känsla eller en tanke. Citat kan vara tagna från litteratur, tal, film, sångtexter, historiska dokument eller muntliga uttalanden av kända personer. Dessa korta uttryck kan vara inspirerande, humoristiska, motiverande, kloka eller sentimentala, och de delas ofta för att kommunicera eller förstärka en specifik tanke eller känsla.

Citat används ofta som en källa till reflektion, inspiration eller som ett sätt att uttrycka sig själv eller sina åsikter i olika sammanhang.