Tjugo år från nu kommer du att vara mer besviken över de saker du inte gjorde än de du gjorde. Så, släng loss från förtöjningarna, segla iväg från säker hamn, fånga handelsvindarna i dina segel. Utforska, Dröm, Upptäck.

Tjugo år från nu kommer du att vara mer besviken över de saker du inte gjorde än de du gjorde. Så, släng loss från förtöjningarna, segla iväg från säker hamn, fånga handelsvindarna i dina segel. Utforska, Dröm, Upptäck.

Vad är ett citat?

Ett citat är en kort och oftast minnesvärd fras eller mening som uttrycker en idé, en observation, en känsla eller en tanke. Citat kan vara tagna från litteratur, tal, film, sångtexter, historiska dokument eller muntliga uttalanden av kända personer. Dessa korta uttryck kan vara inspirerande, humoristiska, motiverande, kloka eller sentimentala, och de delas ofta för att kommunicera eller förstärka en specifik tanke eller känsla.

Citat används ofta som en källa till reflektion, inspiration eller som ett sätt att uttrycka sig själv eller sina åsikter i olika sammanhang.